Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Inteligentné technológie
v službách bezpečnosti

Bezpečnosť

Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

DRCC - Dynamic Radar Cruise Control

Bezpečnostný systém E-Call

E-Call

Upozornenie na situáciu za vozidlom

RCTA – Rear Cross Traffic Alert

Monitorovanie mŕtveho uhla

BSM – Blind Spot Monitor

Rozpoznávanie dopravných značiek

TSR – Traffic Sign Recognition

Upozornenie na vychyľovanie do strán

VSW - Vehicle Sway Warning

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

LDP - Lane departure prevention

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

LDW – Lane Departure Warning

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

HHC - Hill Hold Control

Dvojsenzorová podpora brzdenia

DSBS – Dual Sensor Brake Support

Adaptívny tempomat s funkciou Stop & Go

Systém je navrhnutý pre automatické udržiavanie nastavenej rýchlosti v situáciách, kedy je cesta vpredu voľná. Ak sa v jazdnom pruhu objaví iné vozidlo, plynule spomalí na jeho rýchlosť a udržiava bezpečný odstup. Vpredu idúce vozidlo vie nasledovať až do úplného zastavenia a tiež sa za ním znovu rozbehnúť.

Bezpečnostný systém E-Call

Ak má vaše vozidlo dopravnú nehodu, bezpečnostný systém na ňu automaticky upozorní pohotovostné zložky. E-call telefonickou správou nasmeruje pomoc priamo k vám tým, že odošle presnú polohu vášho poškodeného vozidla.

Upozornenie na situáciu za vozidlom

Tento systém vám pomáha bezpečnejšie manévrovať s autom pri opúšťaní parkovacieho miesta, keď máte obmedzenú viditeľnosť po oboch stranách. Pri cúvaní rýchlosťou do 8 km/h vozidlo využíva dva bočné radarové snímače umiestnené v zadnej časti vozidla. Tie vás počas cúvania z parkovacieho miesta upozornia na autá blížiace sa z oboch strán auta. Ak dôjde k detekcii približujúceho sa vozidla, systém vám zobrazí vizuálnu výstrahu na multifunkčnom displeji a zaznie aj výstražný zvukový signál.

Monitorovanie mŕtveho uhla

Pri rýchlosti nad 15 km/h vám asistujú dva vzadu umiestnené postranné radarové senzory. Tie rozpoznávajú vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle výhľadu a tiež autá približujúce sa k tejto oblasti. Ak aktivujete smerovku, aby ste prešli do iného jazdného pruhu, na príslušnom spätnom zrkadle sa rozsvieti výstražná LED ikona v kombinácii so zvukovou signalizáciou.

Rozpoznávanie dopravných značiek

Tento systém využíva monokulárnu kameru. Keď zaznamená napr. obmedzenie rýchlosti alebo zákaz predbiehania, zobrazí konkrétnu značku na displeji. Takže vám vždy pripomína značky, okolo ktorých ste prešli. V prípade detekcie viacerých značiek systém naraz zobrazí maximálne tri symboly.

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Pri vyššej rýchlosti ako 60 km/h systém analyzuje dráhu vozidla. Ak zaznamená, že sa auto začína vychyľovať do strany, napríklad z dôvodu vašej ospalosti, aktivuje zvukovú a vizuálnu signalizáciu.

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

Keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou od 60 do 160 km/h, funkcia využíva monokulárnu kameru na rozpoznávanie hraníc jazdného pruhu. Ak vyhodnotí, že opustenie pruhu je pravdepodobne neúmyselné, automaticky vám pomáha vrátiť auto naspäť do jazdného pruhu ovládaním natočenia volantu cez systém elektrického posilňovača riadenia.

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Pri rýchlosti od 60 km/h systém predvída trasu vozidla a upozorní vás na to na displeji a pomocou indikátora, ako aj vibrovaním volantu.

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

Pomocný systém pre rozjazd do kopca dočasne zabraňuje (až na cca 2 sekundy) posunu automobilu smerom dozadu pri presúvaní nohy z brzdového pedála na plynový pedál, a tak zabraňuje nepríjemnej kolízií na cestách.  

1. Bez asistenčného systému pre rozjazd do kopca

2. S asistenčným systémom pre rozjazd do kopca

Dvojsenzorová podpora brzdenia

Počas jazdy používa vaše Suzuki dva senzory – monokulárnu kameru a laserový snímač, vďaka ktorým dokáže odhadnúť, či hrozí riziko zrážky s chodcom alebo vozidlom vpredu. Keď systém zaznamená hroziacu zrážku, auto vás v závislosti od konkrétnej situácie začne upozorňovať zvukovou a vizuálnou výstrahou, v prípade potreby začne aj ľahko pribrzďovať. V náročnejších situáciách sa aktivuje brzdový asistent na zvýšenie brzdnej sily. Ak riziko zrážky vrcholí, spustí sa silné automatické brzdenie.

1. Upozorní vodiča zvukovou a vizuálnou výstrahou

2. Upozorní vodiča a začne ľahko pribrzďovať

3. Aktivuje funkciu brzdový asistent na zvýšenie brzdnej sily, ak je riziko kolízie vysoké a vodič panicky brzdí

4. Aktivuje sa silné automatické brzdenie, ak riziko zrážky vrcholí

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.